Peter Broekhuizen
Voorzitter
pbroekhuizen@home.nl
Tel.nr.: 06-13854363

Barry Wachtmeester
Penningmeester en Vice voorzitter
penningmeester@dtsenschede.nl
Tel.nr.: 053-4306792

Huub Tip
Secretaris
dtsenschede@hotmail.com
Tel.nr.: 06-54325682

 

Willie Kerver
Algemeen Lid
j.w.kerver@home.nl
Tel.nr.: 053-4773696

Evert de Vos
Algemeen Lid
E_devos@hotmail.com
Tel.nr.: 06-23273696

Bram Lieven
Algemeen Lid
bramlieven@hotmail.com
Tel.nr.: 06-14417503

Mark Hobbelink
Algemeen Lid
hobbelink@ziggo.nl
Tel.nr.: 06-48049382