Secretaris :
Huub Tip
Harsseveldhoek 31
7546 BD Enschede

Tel. nr. : 06 -54325682

E-Mail : dtsenschede@hotmail.com

Wedstrijd secretaris :
Karen de Vos
Toccatastraat 36
7534 XR Enschede

Tel. nr. : 053 – 4613820

E-Mail : karen_devos_5@hotmail.com