Nieuwkomers

Voor iedereen die interesse heeft om een keer een kijkje te nemen en een balletje te slaan, zijn maandag- en dinsdagavond de meest geschikte avonden om langs te komen.

Aanmelden

De eerste vier weken kun je een kijkje nemen om een beetje een indruk te krijgen wat tafeltennis is en wie D.T.S. is. Uiteraard krijg je dan de mogelijkheid om een balletje te slaan. Als het je bevalt kun je je opgeven door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier is tevens de machtiging voor de incasso van de contributie (wanneer het volledig ingevuld en ondertekend is) en kun je afgeven aan de bar, bij een trainer of opsturen naar de secretaris. Voor de betaling van het inschrijfgeld ontvang je t.z.t. een brief met een betaalverzoek.

Afmelden

Als je je lidmaatschap wilt beëindigen dien je hiervoor een bericht (via post of e-mail) te sturen naar de secretaris. Er zijn vier data per jaar om een opzegging te laten ingaan. Namelijk 31 maart, 30 juni, 30 september en per 31 december. Omdat we graag inzicht willen hebben in de redenen waarom mensen zich afmelden, verzoeken we je ook een korte motivatie in je bericht te vermelden. De afmelding gaat vervolgens in met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de brief is ontvangen.

 

Contributie
Seniorleden: EUR. 14,50 per maand
Jeugdleden (tot 18 jaar): EUR. 13,00 per maand
Steunend lid: EUR. 36,00 per jaar
Inschrijfgeld
Inschrijfgeld seniorlid : EUR. 30,00 eenmalig, incl DTS Shirt
Inschrijfgeld jeugdlid : EUR. 25,00 eenmalig, incl DTS Shirt
Familiekorting
Per extra gezinslid : EUR. 0,50 per maand