Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Wie zijn vaak slachtoffer van seksuele intimidatie

jeugdleden
leden die ambitieus en intensief met hun sport bezig zijn
sporters die minder weerbaar zijn (bv. door handicap, moeilijke gezinsachtergrond, sociaal isolement)
de sekse die veruit in de minderheid is binnen een vereniging

Belangrijk in het tegengaan van seksuele intimidatie

1. Een verenigingscultuur waar sprake is van respectvol met elkaar omgaan
2. Regelmatig terugkerende discussie over “Waar ligt de grens? Welke lastige situaties kom je (als trainer) tegen en hoe kun je daar mee omgaan?”
3. Mensen bewust maken van de problematiek voorkomt dat men door onwetendheid of onoplettendheid de fout ingaat.
4. Afspraken maken met trainers en andere begeleiders over toezicht en begeleiding bij kampen en reisjes waarbij mensen langere tijd samen optrekken.
5. Oog hebben voor sociale veiligheid (geen ‘enge’ plekken in en rond het gebouw waar mensen lastig kunnen worden gevallen zonder dat iemand het ziet).

Meldpunt seksuele intimidatie in de sport van het NOC*NSF

0900-2025590 of www.sport.nl/seksueleintimidatie

Er zijn vertrouwenspersonen en adviseurs voor elke regio, waar iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep op kan doen.
Er zijn:
a) Vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie.
b) Vertrouwenspersonen voor beschuldigden.
c) Adviseurs voor sportorganisaties zoals verenigingen en bonden die te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht.

Aan te raden procedure bij klachten

1. Contact opnemen met het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport. Zij luisteren in eerste instantie en begeleiden je bij eventuele volgende stappen.
2. Ga vooral niet zelf dokteren, als betrokkene bij de vereniging kun je niet volledig objectief zijn!